Tип: Купува бизнес Pегион: Bсички региони Индустриален сектор: Промишленост Cтойностна граница: 0 - 2.000 EUR
0 oставащи дни
174 прегледи

Заявен интерес от чуждестранен инвеститор за придобиване на българско предприятие

В Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия постъпи писмо от г-н Шамилов, Президент на Запрожката търговско-икономическа палата, с молба за съдействие за намиране на българско предприятие, с цел евентуалното му придобиване от украинската компания ТОВ „Вита-Маркет".

Изискванията на Инвеститора са:

Предприятие от хранително-вкусовата промишленост, за предпочитане да има в своя асортимент продукти от сладкарския сектор;
Численост на персонала - 10 човека;
Теренът, на който е разположено предприятието да е негова собственост;
Предприятието да има собствена база и склад за съхранение на продукти с кратък срок на годност;
Подробна информация може да се получи на следния адрес:

ЗАПОРОЖСКАЯ Т0РГ0В0-ПР0МыШЛЕННАЯ ПАЛАТА

бул. Центральннй 4 г. Запорожье, 69005, Украйна
тел.: +38 (061) 213-50-24;
факс: +38 (061) 233-26-54
e-mail: cci@cci.zp.ua
Шамилов Владимир Иванович
Президент Запорожской торгово-промьшленной палаты
тел. + 38 (061) 213-50-24, 233-26-54Cвържете се с лицето публикувало обявата.