Общи условия

 Общи условия за ползване на уеб страницата
             bulgaria.investor-partner.co.uk  

Настоящите Общи условия  регламентират правата и задълженията на  International Investor-Partner Ltd, с адрес: 3rd Fl., Jonsin Place, 228, Queen’s Road East Wanchai, Hong Kong (наричан по-долу: Оператор) и лицата (наричани по-долу: Потребители) ползващи  услугите на сайта за публикуване на онлайн обяви, bulgaria.investor-partner.co.uk и всички негови партньорски  сайтове, предоставени от Оператора.  

I.Общи разпоредби

 1. Според Общите условия за потребител се счита всяко дееспособно, физическо или  юридическо лице, навършило 18 години, което
-   се регистрира в bulgaria.investor-partner.co.uk или в някой от неговите партньорски  сайтове,
-  публикува обява в bulgaria.investor-partner.co.uk или в някой от неговите партньорски  сайтове,
-  или изпраща предложение/отговор на обява, публикувана от някое друго лице в сайта  на bulgaria.investor-partner.co.uk  или в някой от неговите партньорски  сайтове.
   
 2. Потребителят с използването на сайта се съгласява и се обвързва с Общите условия за ползване, както и с декларацията за защита на личните данни на Оператора,  която е приложен документ към настоящите Общи условия за ползване на услугата. Потребителят е длъжен да обяви реални данни свързани с него. Ако Операторът узнае, че данните, дадени от Потребителя изцяло или частично не отговарят на истината, то той има право  да ограничи  частично или изцяло достъпа до услугата, както и напълно да прекъсне достъпът.  

3. Чрез използването на услугите в сайта, между Оператора и Потребителя се осъществява онлайн договор.  

4. Операторът си запазва правото да променя едностранно настоящите Общи условия. За измененията Операторът е длъжен  да извести Потребителят в кратко съобщение. Известието за промените ще бъде публикувано в предназначено за подобни известия място в сайта на
bulgaria.investor-partner.co.uk. Известието може да бъде изпратена и на e-mail адреса на Потребителя посочен в потребителския му акаунт. Използването на услугите на bulgaria.investor-partner.co.uk след направени промени в Общите условия се счита за приемане на измененията от Потребителя.  

 5. С качване на първата обява в сайта, Операторът създава собствен акаунт на Потребителя , който се идентифицира с уникални идентификатори ( e-mail адрес и парола) въведени от Потребителя.  

 6. Влизането в потребителският акаунт може да стане чрез влизането на активираща повърхност на сайта кликвайки на автоматично генерираният линк получен след активирането на качената обява, или с въвеждането на потребителският имейл и парола.С премахването на потребителският акаунт онлайн договора регламентиращ Общите условия се прекратява.

II. Отговорност на Оператора

1. Операторът оперира със страницата  bulgaria.investor-partner.co.uk. къто посредник. Операторър не поема никаква отговорност за офертите обявени на сайта на bulgaria.investor-partner.co.uk от други лица (Потребители), за сключени или липса на договори, грешни или премахнати услуги наведени в обявите. Ето защо, Операторът не поема отговорност за контрол  за качеството, безопасността и правното съответствие на продуктите/услугите обявени в сайта. Операторът също така не носи отговорност за автентичността на продуктите/услугите публикувани в сайта или за това дали Потребителите действиетлно са в състояние да продадат или да купят продуктите/услугите, както и не може да гарантира, че потребителите във всички случаи ще завършат транзакциите помежду си.
    
 2. Операторът не взима участие и не може да бъде въвлечен в правни спорове, транзакции, всякакви правни или бизнес сделки и спорове възникнали между Потребителите. При възникване на такива спорове, Операторът се освобождава от изпълнение на всякакви претенции, искания и обезщетения в полза на Потребителя.  

3.Операторът има право но не е длъжен да проверява качените от Потребителя съдържания в страницата на bulgaria.investor-partner.co.uk. Операторът също така има право но не е задължен да търси на дадени места или страници, признаци за незаконна дейност посочени от Потребителя. Ако е необходимо, потребителят е длъжен да архивира достъпното съдържание на страниците на  bulgaria.investor-partner.co.uk.  

 4. За каквито и да било имуществени или неимуществени вреди причинени заради публикуване на дадено съдържание/обява, включително и вреди които са свързани по друг начин със съдържанието на дадена обявата, отговорност носи единствено Потребителят.  
   
5. В страницата на bulgaria.investor-partner.co.uk не може да бъде поставено незаконно съдържание( например лични, и други индивидуални данни, коментари  на трети лица, както и творби, особено снимки които стоят под авторска и правна защита на интелектуалната собственост, използването на които е свързано с отделно разрешение). Също така, не може да бъде поставено съдържание което да нарушава правата на трети лица, или да нарушава пряко или не пряко закона (например със съобщения поттикващи към извършване на престъпления).   

6.Ако трето лице, орган или съд подаде иск, или заведе дело срещу съдържание на обява публикувана от Потребителя в уебсайта на bulgaria.investor-partner.co.uk, то Потребителят е длъжен да поеме всички разходи по причинени щети, загуби и искове. Потребителят се съгласява, да спроведе всички изискани от Оператора мерки по отношение на нарушенията и злоупотребите( като например поемане на отговорност от Потребителя за направеното нарушение или злоупотреба в публично или друг вид писмено изявление съдържащо ясно непокътността на Оператора) с цел да се защити доброто име на Оператора срещу всяко престъпление или злоупотреба. (Тук се подразбира за нарушения или злоупотреби които могат да бъдат свързани с името на Оператора възникнали в резултат на  направени щети и мерки срещу същите, както и мерки за предотвратяване и намаляване на рисковете на престъпления и злоупотреби.)  
   
7.Ако съдържанието публикувано от Потребителя е незаконно, то Операторът е в правото си да премахне дадената обява с незаконно съдържание от сайта на  bulgaria.investor-partner.co.uk, в случай, че получи уведомление за това от ищецът.       
       
III. Забранени/незаконни обяви, ограничения 

1. Обявата не може да съдържа текст и изображение публикуването на което съдържание се изключва или ограничава от закона или е незаконно.Забранява се публикуване на съдържание което е против етичните и морални норми за добро поведение или насърчава подобно неморално поведение. На страницата на bulgaria.investor-partner.co.uk изрично се забранява рекламирането на стоки и услуги  търговията на които е незаконно. Такива стоки и услуги са включително и долу посочените:

  • опасни химични вещества, особено тези които могат да причинят пожар или взрив;
  • лекарства, наркотици, умо-променящи вещества, или веществта с подобен ефект;
  • алкохол, с изключение на качествени алкохолни напитки, уникални и специални колекционерски алкохол;
  • откраднати или произхождащи от  грабеж или друга престъпна дейност продукти, или стоки предлагани незаконно на пазара;
  • фалшиви или фалшифицирани продукти (напр. продукти с марки, които заблуждават клиентите, както и заблуждаваща информация за произход, количество, качество, компоненти, производителност, използваемост, сервиз, поддръжка или други важни характеристики на продукт или услуга, също така, задържането на информация относно съшите са също забранени).
  • фалшива марка - с обозначения за произход;
  • продукти, с рекламирането на които по някакъв начин се нарушават правата на трети лица, тук спадат обяви които нарушават търговска марка, авторско право,патент, правата за неприкосновеност на личния живот или злоупотреба с благочестие;
  • копирани, фалшифициран егземпляри  които са под защитата на авторското право, и всяка друга дейност, услуга, устройство, софтуер които подпомагат или са подходящи за нарушение на авторските права;
  • oръжия подлежащи на разрешение, боеприпаси, взривни вещества, пиротехнически материали, фойерверки, части и компоненти на подобни устройства, както и такива, онлайн продажбата на които е незаконно и застрашават обществената безопасност.Включително се забранява онлайн продажбата и рекламирането на устройства ползването на които не изискват лиценз или разрешение(метална звезда, ножове, бухалки, гумени палки, боксьор, токов удар, пепелянка, нунчаку, газов спрей  с повече от 20 грама пълнител в него и т.н.)
  • ценни книжа или други финансови инструменти, които служат за капиталови инвестиции, с изклщчение на тези ценни книжа които  ясно могат да се идентифицират и вече не представляват иск, а се рекламират изцяло само с цел на събиране/колекциониране;
  • кредитна карта, дебитна карта, и всякакви други непарични платежни средства (например бон за почивка) които не могат да бъдат прехвърлени на друго лице, с изключение на ясно разпознаваеми продукти, с които не може да се плаща, и се рекламират изцяло само с цел събиране/колекциониране;
  • непопълнено гаранционна карта, личен документ, сертификат, диплома и стикери/етикети за валидиране;
  • всеки продукт или текст е забранен който поттиква към всякаква ( расова, етническа и тн.) омраза, и може да доведе до конфликт между нации или националности.
  • софтуери съдържащи вируси, троянски коне или други вредни елементи;
  • активиращи кодове, CD-ключ, отделно от оригиналния софтуер регистрационен код
  • декодери и други нелегални устриойства свързани с абонамент за телевизия или радио;
  • интернет страници, FTP сървъри и водещите до тях връзки които създават или  предоставят достъп до информация за опасни, нелегални вещества и материали;
  • парола, потребителско име които осигуряват достъп до онлайн услуги;
  • списъци с лична информация или имейл адреси, както и сайтове за социални контакти (например Gmail, Facebook, и др.),  имейл услуги с покани и тн;
  • всяка свързана със залагания и хазарт системи или свързани с приложението им  помощни системи;
  • сексуална услуга.
     2. Също така е забранено да се публикува обява или връзка, която да нарушава  репутацията и бизнес интересите на Оператора или собственика (непрякия собственик) или да нарушава или застрашава репутацията и общото възприятие на предлаганите от него услуги или продукти.  
 3.  Забранено е още следното: ·        
Използването на всяко приложение/ решение, което може да промени страницата или услугите на
bulgaria.investor-partner.co.uk или тяхното правилно функциониране. ·        
Използването на всяко приложение или решение, което води до незаконно използване на услугите на сайта
bulgaria.investor-partner.co.uk или засягат правилното  функциониране и достъпът до програмираната среда (хардуер и софтуер) която оперира сайта. ·        
Използване на услугите на сайта по начин които противоречат на наведените Общи условия за ползване на сайта. ·        
Обявата/публикуването на не реална или конкретна услуга или продукт ·         В обявата да се публикува  e-mail адрес, телефон или пощенски адрес/адрес на уеб страница за връзка. Данните за  контакт се въвеждат в подходящите полета при качването на обявата. ·        
Всички дейности, които нарушават парвата на трети лица или Оператора.   Както бе споменато по-горе, в случай на незаконно съдържание Операторът може да откаже предоставянето на услуги, или едностранно- без предварително предупреждение - да премахне  публикуваната обявата. При изтрита/премахната обява  Операторът не е длъжен да плати парите по обявата обратно!
 -  Потребителят е длъжен да използва законно услугата, спазвайки действащото законодателство. В случай, че Потребителят неправомерно, незаконно използва услугата на сайта , Операторът е в правото си да вземе всички нужни мерки с цел санкциониране на Потребителя. Операторът сътрудничи с властите  в рамките на действащото законодателство, с цел нарушителите да бъдат официално подведени под отговорност от законодателният орган.
- Операторът може да провери обявата качена в сайта на bulgaria.investor-partner.co.uk преди и след нейното публикуване/активиране. Обявата може да бъде отстранена ако тя не е в съответствие със закона. Ако Операторът прецени, че публикуваната обява е сместена в не подходяща категория, може да я премести или при неподходящо съдържание да я премахне.    

IV. Условия за плащане
 

Някои определени услуги (като публикуване на бизнес обяви) на bulgaria.investor-partner.co.uk се заплащат, според цените формирани в сайта. Стойността на цената на обявата може да се заплати само чрез набелязаните в сайта начини(PayPal или чрез директно плащане или превод по сметката на Оператора). Услугата която е свързана с плащане се активира в рамките на 48 часа (работни дни), след получаването на известие до bulgaria.investor-partner.co.uk за успешно плащане. За успешното плащане на услугата, по искане на Потребителя(онлайн попълнено съответно поле в сайта), Операторът издава електронна фактура на Потребителя, която изпраща на посоченият от Потребителя e-mail адрес. Потребителят неотменимо приема, че Операторът издава фактури изключително по електронен път. Потребителските такси, заплатени на сметката на bulgaria.investor-partner.co.uk не се възтановяват, освен ако платената услуга не може да бъде осъществена по причина свързана с Оператора. Актуалните цени на услугите на bulgaria.investor-partner.co.uk :
Link
 
V. Контакт  

Евентуални жалби и запитвания свързани с услугите на bulgaria.investor-partner.co.uk приемаме предимно онлайн в страницата на сайта. На вашите потребителски оплаквания и запитвания  ще отговорим писмено на посочената от Вас електронна поща (чрез затворената система на bulgaria.investor-partner.co.uk ). В случай, че имате допълнителни въпроси , можем да ви се обадим и по телефона,  на посоченият от Вас телефонен номер. Операторът е длъжен незабавно да отговори на потребителските жалби и запитвания изпратени до него, но не по-късно от определеното по закон и съответните правни разпоредби краен срок за разследване и реагиране на дадените потребителски жалби и въпроси.    

VI. Защита на личните данни
 
   
Поверителността на личната информация на потребителя, за нас е първокласно изискване. Взимаме всички необходими мерки, за да защитим вашите лични данни, да  усигурим тяхното поверително съхранение и да предотвратим възможността, без ваше разрешение неоторизирано външно или вътрешно лице да  получи достъп до вашата лична информация. Въпреки това bulgaria.investor-partner.co.uk не носи отговорност за събития(включително природни бедствия, прекъсване на ток, стачки и тн.)на които не може да бъде повлияно.    
   
VII. Приложимо право, надзорни органи  

 Това споразумение подлежи на законите на Хонг Конг, и се тълкува въз основа на него. Вие безвъзвратно признавате съда(съдилищата) на Хонг Конг, и тяхната легитимация  в    всякакви спорни въпроси свързани с настоящите договори, тяхното изпълнение или произтичащи от тях спорове. Ако някоя част от тези споразумения се окажат невалидни, незаконни или неприложими, в което и да е отношение, тя не се отразява на валидността на останалата част от договорите, които ще останат валидни и изпълними

VIII. Разпоредби отнасящи се за авторските права  

Страницата
bulgaria.investor-partner.co.uk представлява интелектуална собственост на фирмата International Investor-Partner ООД,  и е лицензирана от същата. Цялото съдържание на bulgaria.investor-partner.co.uk  е защитено от закона. Съдържанието в  страницата на bulgaria.investor-partner.co.uk -тъй като базата данни са защитени с авторски права-, може да бъде използвано само с предварителното писмено съгласие от страна на Оператора.

 International Investor Partner Limited
 Адрес: 3rd Fl., Jonsin Place, 228,
 Queen’s Road East Wanchai,
 Hong Kong