понеделник, март 16, 2015

Стартъп се наричат новосъздадените иновативни стартиращи фирми, но точното определение е неясно.

При формирането на понятието  стартъп компания трябва да се имат предвид следните фактори: идея, или фирма с висок потенциал за развитие, който има за цел да се развива и на международните пазари, тоест не се фокусира изключително и само на домашния пазар, и се очаква бърз развой. Високия потенциал за растеж при стартъп компаниите се очаква предимно на международните пазари,затова възможността за международното мащабиране е изключително важен елемент при дефиницията на понятието, Връзката между понятията стартъп компания и малки и средни предприятия(МСП) може да бъде дефинирана по следния начин:
Всеки стартъп бизнес се определя като МСП, но не всяко малко и средно предприятие е стартъп бизнес.

Източник:  http://hu.wikipedia.org/wiki/Startup

етикети: висок, растеж, пазар, важно, цел

Изкажи мнението си пръв!
ако ви хареса статията споделете я!
comments powered by Disqus